Výlety a exkurzieAutobusové výlety a exkurzie - odchod z Bratislavy a okolia:Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK, Tel./Fax: 02/6224 1726; mobil: 0904 326 850
Email:  hela@elacik.sk