AktivityDoprava:

BUS

- 53 miestny klimatizovaný autobus
- 46 miestny autobus
- mikrobusy

* Školské výlety
* Exkurzie
* Školy v prírode
* Detské tábory
* Rodinné udalosti a pod.
Poistenie:

Cestovné poistenia Poistenie osôb:
- venové poistenie
- dôchodkové poistenie
- životné poistenie

Poistenie majetku
- poistenie budov
- poistenie domácnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Havarijné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Ostatné:

- zabezpečenie stravovacích a ubytovacích zariadení
- zabezpečenie prepravných služieb
- organizácia športových podujatí
- poznávacie výletyMgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK, Tel./Fax: 02/6224 1726; mobil: 0904 326 850
Email:  hela@elacik.sk