O násMgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK

č. OŽP-A/2007/13323-2/CR1 , č. ŽR: 105-28272

IČO: 40 231 801

Tel./Fax: 02/6224 1726      mobil: 0904  326 850


Email:  hela@elacik.sk

Z našich činností:


* Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, animačná činnosť

* Sprostredkovanie v oblasti dopravy

* Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, cestovné poistenie

* Činnosti cestovnej agentúry a cestovnej kancelárie