História

Eláčik začínal v roku 2002 ako organizátor kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sprostredkovateľ autobusovej dopravy a najmä animátor na detských táboroch. Od roku 2007 je cestovnou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na detské rekreácie v tuzemsku. Sídli v Bratislave. Z táborov, na ktorých boli naše animácie spomenieme: lyžovačky na Homôlke, letné tábory v Kubrici, Súľove - Hradnej, kde sme mali „Tajomné kráľovstvo“, v Ľubietovej, Počúvadle, Lovichovci, "Záhadné víly" sme hľadali na Gilánke, na Reváni boli "Eláky" a veľa zábavy. Naše denné tábory, ktoré poriadame v mestkej časti Bratislava -Petržalka sa už viac rokov tešia Vašej obľube. Pre školy zabezpečujeme ŠvP, lyžovačky, poistenia, dopravu.